ImageWharf

Vooruitlopend op de grote ontwikkelingen in de Houthavens, worden we door Ton van Oosten en Robert de Bruijn gevraagd een gebiedsontwikkeling te bedenken voor een aantal kavels aan de achterzijde van de Danzigerbocht. De ontwikkeling brengt aan de film gerelateerde bedrijven bij elkaar brengen en vergroot de synergie. Er is veel belangstelling van decorbouwers, geluidstechnici, stuntmannen en verhuurders van Russian Arms.

Het gebied ligt teruggetrokken, op de tweede lijn met een kleine opening naar het water. Om het idee van een gemeenschappelijke plek te benadrukken en de kavel recht te doen, maken we een plan dat haar kwaliteit zoekt in de samenstelling en gemeenschappelijkheid van gebouwen, minder van het water eromheen. De huurders wensen aparte gebouwen en die vormen samen een dorp.
De gebouwen kijken naar mekaar en staan aan 2 pleinen die alles verbinden. Midden op het plein staat een grote studio, waar iedereen gebruik van kan maken en films aan publiek getoond worden. Op het middenplein kunnen grote vrachtwagens laden en lossen en de vele busjes en wagens hun gang gaan. Om de samenhang tussen de gebouwen te versterken en de pleinen vorm te geven hangen we grote rode luifels aan de daken. 

De ontwikkeling is vanwege de crisistijd helaas gestrand, maar wordt 3 jaar later op een andere lokatie voortgezet. Zie project Imagewharf 2.

In samenwerking met  COD , Robert de Bruijn en Floris van der Poel 

 

 

 

 

Copyright © 2017 Affaire d'Architecture BV  KVK 60880775. All rights reserved.